Have you any question?

0915221223

kailali@fwu.edu.np

Notice

B.Sc.-CSIT विषयकोउपप्राध्यापक (करार) पदको परीक्षा सम्बन्धी सूचना

 • By / Admin
 • Jul 19, 2024
 • Notice for: All
B.Sc.-CSIT विषयकोउपप्राध्यापक (करार) पदको पर ...

कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jun 5, 2024
 • Notice for: All
कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना । ...

गर्मि बिदासम्बन्धी सूचना

 • By / Admin
 • May 30, 2024
 • Notice for: All
गर्मि  बिदासम्बन्धी सूचना  ...

सार्बजनिक बिदासम्बन्धी सूचना

 • By / Admin
 • Mar 31, 2024
 • Notice for: All
सार्बजनिक बिदासम्बन्धी सूचना  ...

छात्रवृत्तिको नतिजा प्रकाशित गरिएको वारे ।

 • By / Admin
 • Mar 27, 2024
 • Notice for: All
छात्रवृत्तिको नतिजा प्रकाशित गरिएक ...

छात्रवृत्तीका लागि निवेदन पेश गर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Mar 22, 2024
 • Notice for: All
उपरोक्त सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र् २०८० ...

छात्रवृत्तीका लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Mar 3, 2024
 • Notice for: All
उपरोक्त सम्बन्धमा शैक्षिक सत्र् २०८ ...

४४ औं वार्षिकोत्सव तथा खेलकुद सप्ताह सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Mar 12, 2024
 • Notice for: All
४४ औं वार्षिकोत्सव तथा खेलकुद सप्ताह ...

MBA प्रवेश परीक्षाको नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • Jan 8, 2024
 • Notice for: All
MBA प्रवेश परीक्षाको नजिता प्रकाशन सम् ...

M.Ed. प्रवेश परीक्षाको नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • Jan 8, 2024
 • Notice for: All
M.Ed. प्रवेश परीक्षाको नजिता प्रकाशन सम् ...

MA प्रवेश परीक्षाको नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • Jan 8, 2024
 • Notice for: All
MA प्रवेश परीक्षाको नजिता प्रकाशन सम्ब ...

MBS प्रवेश परीक्षाको नजिता प्रकाशन सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • Jan 8, 2024
 • Notice for: All
MBS प्रवेश परीक्षाको नजिता प्रकाशन सम् ...

स्नातक तहको विश्वविद्यालय नाम दर्ता (Registration) फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Jan 2, 2024
 • Notice for: All
स्नातक तहको विश्वविद्यालय नाम दर्ता (R ...

Revised Notice of Master's Level Entrance Exam

 • By / Admin
 • Dec 20, 2023
 • Notice for: All
Revised Notice of Master's Level Entrance Exam  ...

B.Sc. Forestry Entrance Result 2080

 • By / Admin
 • Dec 11, 2023
 • Notice for: All
B.Sc. Forestry Entrance Result 2080 ...

BA.LLB प्रतिक्षा सूचीमा रहेक विद्यार्थीको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Nov 29, 2023
 • Notice for: All
BA.LLB  प्रतिक्षा सूचीमा रहेक विद्यार्थ ...

करार सेवामा शिक्षक छनौट परीक्षा सम्बन्धी सूचना !

 • By / Admin
 • Nov 26, 2023
 • Notice for: All
करार सेवामा शिक् ...

BALLB प्रथम सेमेष्टरको भर्ना प्रयोजनका लागि योग्यताक्रम प्रकाशन सम्बन्धमा ।

 • By / Admin
 • Nov 22, 2023
 • Notice for: All
BALLB प्रथम सेमेष्टरको भर्ना प्रयोजनका ल ...

स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना !

 • By / Admin
 • Nov 23, 2023
 • Notice for: All
स्नातकोत्तर तह प्रथम सेमेस्टरमा विद् ...

BBA प्रतिक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Nov 23, 2023
 • Notice for: All
BBA प्रतिक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीह ...

शोक बिदा सम्बन्धी सूचन .

 • By / Admin
 • Nov 19, 2023
 • Notice for: All
शोक बिदा सम्बन्धी सूचन . ...

BBA प्रतिक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Nov 1, 2023
 • Notice for: All
BBA प्रतिक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीह ...

करार सेवामा शिक्षक भर्ना गर्ने बारे सूचना

 • By / Admin
 • Oct 27, 2023
 • Notice for: All
करार सेवामा शिक्षक भर्ना गर्ने बारे स ...

Result of BA.LLB Entrance Examination -2080

 • By / Admin
 • Oct 15, 2023
 • Notice for: All
Result of BA.LLB Entrance Examination -2080 ...

Dashain Vacation Notice 2080

 • By / Admin
 • Oct 13, 2023
 • Notice for: All
Dashain Vacation Notice 2080 ...

BBA प्रतिक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीहरुको भर्ना सम्बन्धी सूचना ।

 • By / Admin
 • Oct 12, 2023
 • Notice for: All
BBA प्रतिक्षा सूचीमा रहेका विद्यार्थीह ...

B.Sc. Entrance Result 2080

 • By / Admin
 • Oct 11, 2023
 • Notice for: All
B.Sc. Entrance Result 2080 ...

B.Ed./B.Ed.-CSIT Entrance Result 2080

 • By / Admin
 • Oct 8, 2023
 • Notice for: All
B.Ed./B.Ed.-CSIT Entrance Result 2080 ...

B.Sc.-CSIT Entrance Result 2080

 • By / Admin
 • Oct 6, 2023
 • Notice for: All
B.Sc.-CSIT Entrance Result 2080 ...

BBA-MAT Result 2080

 • By / Admin
 • Oct 3, 2023
 • Notice for: All
BBA-MAT Result 2080 ...

BBS Entrance Examination Result 2080

 • By / Admin
 • Oct 1, 2023
 • Notice for: All
BBS Entrance Examination Result 2080 ...

शोक बिदा सम्बन्धी सूचना l

 • By / Admin
 • Sep 28, 2023
 • Notice for: All
शोक बिदा सम्बन्धी सूचना l  ...

BBS, BA/BSW & B.Ed./B.Ed.-B.Ed.-CSIT 2nd Sem. Mid-term Notice 2080

 • By / Admin
 • Sep 27, 2023
 • Notice for: All
BBS, BA/BSW & B.Ed./B.Ed.-B.Ed.-CSIT 2nd Sem. Mid-term Notice 2080 ...

B.Sc./B.Sc.-CSIT 2nd Sem. Mid-term Examination Routine 2080

 • By / Admin
 • Sep 27, 2023
 • Notice for: All
B.Sc./B.Sc.-CSIT 2nd Sem. Mid-term Examination Routine 2080 ...

B.Sc. Forestry Admission Notice !

 • By / Admin
 • Sep 1, 2023
 • Notice for: All
B.Sc. Forestry Admission Notice !For Online Payment:A/C Number: 137001001628 ...

Admission Open !

 • By / Admin
 • Sep 6, 2023
 • Notice for: All
Admission Open ! ...

अनलाईन मार्फत पठनपाठन सञ्चालन हुने सूचना ।

 • By / Admin
 • May 18, 2021
 • Notice for: All
यस कैलाली बहुमुखी क्याम्पसका २०७८ ब ...